FANDOM


Lewiatan Widmo to forma życia należąca do fauny klasy lewiatańskiej. Jest to drugie co do wielkości agresywne stworzenie w Subnautice.

Na mapie pojawia się sześć Lewiatanów Widmo: trzy nieletnie w Zaginionej Rzece, oraz trzy dorosłe, z czego dwa w Wielkiej Rafie i jeden w Północnej Strefie Krwistych Wodorostów.

Jeśli gracz wpłynie na krawędź krateru, pojawi się pojedyńczy Lewiatan Widmo. O ile gracz się nie wycofa, po trzydziestu sekundach pojawi się kolejny. Jeżeli gracz pozostanie nakrawędzi krateru przeznastępne trzydzieści sekund, pojawi się następny i ostatni Lewiatan Widmo. Wszystkie będą ścigać gracza, dopuki ten nie opuści krawędzi krateru. wtedy wszystkie się wycofają.

Gigantyczne Drzewo Głębinowe to miejsce lęgu tego gatunku lewiatanów (choć nie spotyka się wokół drzewa), a znajdujące się na nim masywne, jarzące się bąble to jaja. Według zapisu skanu PDA Drzewa Głębinowego jaja zostały złożone tam, gdy drzewo było małe. Drzewo rosło wokół nich, aby chronić je, dopóki warunki będą odpowiednie do wylęgu.

Lewiatany Widmo rozpoczynają cykl życia w Zaginionej Rzece jako nieletnie. Gdy lewiatany dojrzewają i robią się zbyt duże dla swojego domu, migrują do otwartych, powierzchniowych biomów, takich jak Wielka Rafa czy Północna Strefa Krwistych Wodorostów, aż w końcu migrują na Krawędź Krateru, rosnąc dalej i swobodnie wędrując po martwej wodzie.

Mimo że jest dużo mniejszy niż Lewiatan Cesarski, jego jaja są znacznie większe.