FANDOM


Ten artykuł jest o Siarce jaskiniowej. Możliwe że szukasz Siarki krystalicznej.

Siarka jaskiniowa jest bazującym na siarce surowcem możliwym do znalezienia w Roślinach siarkowych, kiedy opuszczą je rezydujące tam Zgniotki. Opis w PDA mówi, że wzór chemiczny tego materiału to SO4Tr.

Jest potrzebna do budowy narzędzia naprawczego, palnika laserowego i flary.

Zbieranie Siarki jaskiniowejEdytuj

Najlepszym sposobem zbierania Siarki jaskiniowej jest wywabienie Zgniotki z rośliny, uniknięcie jej wybuchu (uciekając przy użyciu Seaglide), i powrót do jej gniazda po proszek.

Zgniotka po wywabieniu zaczyna płynąć w stronę gracza i nabiera rozpędu. Jeśli gracz skieruje się w jej kierunku spowoduje to, że Zgniotkę przeniesie za daleko i eksploduje nie powodując żadnych obrażeń, jeśli manewr zostanie wykonany prawidłowo.

Alternatywą jest użycie  działka antygrawitacyjnego do odepchnięcia Zgniotki na ścianę lub daleko od gracza, co wywoła jej eksplozję w dużej odległości, i nie wyrządzi graczowi żadnej szkody.

Można także użyć karabinu unieruchamiającego aby ją unieruchomić. Jednakże Zgniotka eksploduje nawet po zamrożeniu w polu stazy, więc lepiej znajdować sie poza polem rażenia. Zniszczenie Siarkowej rośliny uniemożliwi odrodzenie się Zgniotki razem z jej proszkiem.

Użycie w budowieEdytuj

Siarka jaskiniowaArrow-right (1)FabrykatorArrow-right (1)Flara×5


DiamentDiamentBateriaTytanSiarka jaskiniowaArrow-right (1)FabrykatorArrow-right (1)Palnik laserowy


Guma silikonowaSiarka jaskiniowaTytanArrow-right (1)FabrykatorArrow-right (1)Narzędzie naprawcze


GaleriaEdytuj

TriviaEdytuj

  • Siarka jaskiniowa wcześniej nazywała się Proszek Zgniotki.