FANDOM


Ulepszenia to przedmioty, które dodają usprawnienia do Seamotha i Cyklopa.

Ulepszenia przeznaczone dla Cyklopa mogą być wytworzone tylko na pokładzie tej łodzi podwodnej w Fabrykatorze. Punkt w menu, który mówi "Łódź podwodna" nie pokaże się w Bazach Podwodnych lub Kapsule Ratunkowej. Ulepszenia te można umieścić w konsoli ulepszeń Cyklopa, znajdującej się w jego maszynowni. Można umieścić maksymalnie 4 ulepszenia w Cyklopie.

Ulepszenia przeznaczone dla Seamotha mogą być wytworzone w mini-Fabrykatorze obok Konsoli Ulepszeń Seamotha. Panel ulepszeń Seamotha, w którym można je umieszczać, znajduje się po jego lewej stronie. Do Seamotha można wprowadzić maksymalnie 4 ulepszenia. Położenie niektórych ulepszeń (np. Modułu Przestrzeni Ładunkowej Seamotha) zależy od ich położenia w panelu ulepszeń.

Lista dostępnych ulepszeń

Zdjęcie Nazwa Pojazd Materiały
Power Upgrade Module.png
Moduł Sprawności Energetycznej Cyklopa Cyklop
  • Można je znaleźć w komorze generatora Aurory.
Kompensator Ciśnienia Cyklopa.png
Kompensator Ciśnieniowy Cyklopa Cyklop
Płytowy Moduł Wzmocnienia Kadłuba.png
Płytowy Moduł Wzmocnienia Kadłuba Cyklopa Cyklop
Chrzęstny Moduł Wzmocnienia Kadłuba.png
Chrzęstny Moduł Wzmocnienia Kadłuba Cyklopa Cyklop
Kompensator Ciśnienia Seamotha.png
Kompensator Ciśnienia Seamotha Seamoth
Moduł Sprawności Energetycznej Seamotha.png
Moduł Sprawności Energetycznej Seamotha Seamoth
Moduł Ładowania Słonecznego Seamotha.png
Moduł Ładowania Słonecznego Seamotha Seamoth
Moduł Przestrzeni Ładunkowej Seamotha.png
Moduł Przestrzeni Ładunkowej Seamotha Seamoth
System Obronny Seamotha.png
System Obronny Seamotha Seamoth
System Torpedowy Seamotha.png
System Torpedowy Seamotha Seamoth
Sonar Seamotha.png
Sonar Seamotha Seamoth
Wzmocnienie Kadłuba Seamotha.png
Wzmocnienie Kadłuba Seamotha Seamoth

Galeria

Moduł Ulepszenia.jpg

Model Modułu Ulepszenia

Pełna Konsola w Cyklopie.jpg

Pełna Konsola Ulepszeń w Cyklopie

Konsola w Cyklopie.jpg

Pusta Konsola Ulepszeń w Cyklopie

Mini-Fabrykator.jpg

Mini-Fabrykator, gdzie można wytwarzać Ulepszenia

UI Konsoli Ulepszeń Cyklopa.jpg

Interfejs Konsoli Ulepszeń Cyklopa

Panel Ulepszeń Seamotha.jpg

Panel Ulepszeń Seamotha, gdzie można wkładać Ulepszenia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki